Loading...

MARKA TESCİLİ

Marka Tescili | Patent Tescili

Marka Tescili

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Bu tanıma dayanarak marka olarak tescil edilmesi istenen işaretler, bir dizi kontrol mekanizmasından geçtikten sonra marka olabilmekte ve hak sahiplerine koruma sağlayabilmektedir. Başvuru ve tescil işlemleri için izlenmesi gereken yolu, tescile itiraz halinde neler olacağı ve nasıl sonuca ulaşılacağı konularında marka tescil sürecini, Türk Patent Enstitüsüne açılacak davaları, markanın tescil ile birlikte sağladığı hakları, uluslararası tescil işlemlerini sizlere aktaracağız. 

MARKA TESCİL İŞLEMLERİ          

Marka tescil başvuruları Türk Patent Enstitüsüne gerek bireysel gerekse de vekiller aracılığıyla gerçekleştirilir. Yabancı vatandaşların da marka başvurularında bulunma hakkı mevcuttur. Fakat yabancı vatandaşlar bu başvurularını bireysel olarak gerçekleştirememekte yalnızca vekil aracılığıyla gerçekleştirebilmektedirler. Yabancı vatandaşlar, Marka vekilliği belgesi olan şahıslar eliyle marka başvurularını yapabileceklerdir.

Marka Tescil Başvurularını adım adım incelemek gerekirse ;

 • Marka tescil başvurusu yapılırken öncelikli olarak başvuru belgeleri hazırlanmalıdır. Başvuru belgelerinin hazırlanmasıyla birlikte başvuru TPE’ye yapılır ve bu belgelerin TPE tarafından alındığı gün, saat ve dakika itibariyle başvuru kesinlik kazanır.
 • Marka tescil başvuru belgelerinde eksiklik olması halinde, başvuru sahibine belgelerin tamamlanması için 2 aylık süre verilir. Eksiklik giderildiği takdirde yine belgelerin TPE’nin eline geçmesiyle başvuru kesinlik kazanacaktır. Şayet belirtilen bu iki aylık süre içerisinde belgeler tamamlanamazsa ; marka tescil başvurusu yapılmamış sayılır ve TPE’ye ödenen ücretler başvuru sahibine iade edilmez.
 • Marka tescil başvurusu usülüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş ise; TPE esasa ilişkin incelemeye geçer. Bu incelemede mutlak ret sebepleri araştırılır. Şayet başvurunun mutlak ret sebepleri sınırları içerisinde kaldığına karar verilirse başvuru reddedilir.
 • Marka tescil başvurusu, şekli ve esastan inceleme neticesinde usülüne uygun olarak gerçekleştirilmişse bu başvuru Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. Başvurunun Resmi Marka Bülteninde yayınlanması, mutlak ret sebepleri açısından TPE’nin kesin olarak karar verdiği anlamına gelmemektedir. Nitekim, başvurunun yayınlanmasından sonra 3. kişilerin görüşleri ve ilgililerin itirazları ile TPE yeniden inceleme yapacak ve kararını tekrar gözden geçirecektir.
 • Eksiksiz olarak gerçekleştirilmiş ve ilgilileri tarafından itiraz uğramamış (itiraza uğramış olsa da itirazı kesin olarak reddedilmiş) başvurular, tescil edilerek sicili kaydı sağlanır. Bu kayıtla birlikte başvuru sahibine Marka Tescil Belgesi verilerek marka tescil süreci sonlandırılır.

Görüldüğü üzere bu işlemler sırasıyla gerçekleştirilecek ve marka tescil süreci sona erecektir. Marka tescil başvuruları yapılırken, marka niteliği taşıyan işaretlerin oluşturulması hususu kadar sürecin nasıl yönlendirileceği de önemlidir. Marka vekilleri aracılığıyla takip edilmesi gereken bu süreç sonunda hak sahipleri markalarını korumaya alacak ve 556 sayılı KHK’nın sağlamış olduğu koruma mekanizması işlemeye başlayacaktır. Peki bu süreç içerisinde marka tescil işlemlerine ve markaya yönelik itiraz ne olacaktır? Türk Patent Enstitüsünün kararlarına itiraz edilebilecek midir?

TPE KARARLARINA İTİRAZ SÜRECİ 

Türk Patent Enstitüsünün kararlarına itiraz yolu açıktır ve ilgisini ispatlayan her şahıs bu kararlara itiraz edebilecektir. İlgili kimse, bu başvuru ile zarara uğramış veya uğrayacak olan şahsı ifade edecektir. İtiraz süreci kısaca şu şekilde ilerlemektedir :

 • TPE’nin kararını bildirmesi
 • 2 ay içerisinde yazılı olarak itirazın TPE’ye yapılması
 • İtiraz gerekçeleriyle yazılması ve itiraz ücreti ödenmesi
 • TPE’nin olumlu veya olumsuz karar vermesi

Türk Patent Enstitüsü’ne bağlı Markalar Dairesi bu itirazları inceleyerek sonuçlandıracaktır. Markalar Dairesi, itirazın haklılığına karar verirse, kendi kararını düzeltebilir. Şayet yapılmış bu itiraz, alınan kararla ilgili doğrudan taraf olmayan kişilerce yapılmışsa, burada Markalar Dairesi değil Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) yetkilidir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, yapılan itirazı incelenebilir nitelikte görürse, itirazı inceler ve tarafları görüş bildirmek üzere davet eder. Tüm bu tahkikat safhasından sonra YDİK itiraz neticesinde nihai kararını verir. Peki bu kararlara karşı kanun yolu açık mıdır?

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun vermiş olduğu kararlara karşı, kararın kesinleşmesinden itibaren 2 ay içerisinde yetkili mahkemede dava açılabilir.

TPE KARARLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI

Türk Patent Enstitüsü bünyesinde YDİK’nın vermiş olduğu kararlar kesin nitelik taşır ve bu kararlar TPE’nin kesin kararlarıdır. İşbu nedenle bu kararlara karşı artık TPE nezdinde bir süreç işletmek mümkün değildir. Bu nedenle bu kararlara karşı ilgili kişiler, yargı mercileri önünde haklarını arayacaklar ve itirazlarını sonuçlandırmaya çalışacaklardır.

556 sayılı KHK’nın 53. Maddesine göre ; Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun itiraz işlemleri ile kesinleşen kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yetkili mahkemede dava açılabilecektir. YİDK’nın vermiş olduğu itirazın reddi kararlarına karşı da İhtisas Mahkemelerinde hukuki süreç devam edecek ve İhtisas Mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kesin nitelik taşıyacak ve bu kararlara karşı herhangi bir hukuki süreç işletilemeyecektir.

İhtisas mahkemeleri de iki tür karar verebilecektir :

 • Başvuru sahibinin itirazını reddedecektir veya
 • İtiraz sahibinin İtirazını kabul edecektir.

TESCİL 

Eksiksiz olarak gerçekleştirilen veya eksiklikleri süreç içerisinde giderilen ve hakkında itiraz olmayan veya itiraz olup da bu itirazı bertaraf edilen başvurular, tescil edilerek marka siciline kayıtları yapılır. Bu kayıtlar aleni olup kayıt neticesinde marka sahibine Marka Tescil Belgesi verilecektir.

TPE nezdinde gerçekleştirilen marka başvurusu neticesinde sicile kaydedilen marka yalnızca TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE korunur. Markanın bir başka ülkede korunmasını talep eden kimse o ülkenin yasalarına binaen başvurusunu yapmak zorundadır. Fakat markasını uluslararası anlamda korumak isteyen başvurucular birçok sözleşme ile markalarını uluslararası anlamda korumayı sağlayabilirler. Buna yönelik iki imkan söz konusudur.

 • AB HUKUKU çerçevesinde topluluk markası
 • Madrid Protokolü çerçevesinde WIPO aracılığıyla başvuru.

Markasını uluslararası anlamda korumak isteyen ilgililer bu iki şekilde markalarını birçok ülkede koruma altına alabileceklerdir.

Sonuç olarak ; marka tescil başvurusu sürecinde ilgisini ispat eden herkes bu sürece dahil olup markanın tescilinin bertarafını isteyebilir ve bu isteğini mahkemelere taşıyabilir. Böylelikle marka sahipleri de markalarının kendilerine sağladığı korumadan faydalanmış olacaktır. 

Önceki sayfa: Logo Tasarımı Sonraki sayfa: Referanslar
Denizli Web Tasarım Firması
KURUMSAL

Denizli Web Tasarım, Denizli Web Tasarım Firması, Denizli Logo Tasarım, Web Tasarım firması

Hakkımızda →

BİZE ULAŞIN
Pelitlibağ Mh. 3406/1 Sk.
No:4/2 DENİZLİ
+90 (549) 551 07 77
BİZİ TAKİP EDİN